<?php echo get_the_title($post->ID);?> - imagine
<?php echo get_the_title($post->ID);?> - imagine
<?php echo get_the_title($post->ID);?> - imagine
Competiția principală | 5 min

Ceasornicar

Data și ora
Locația
7 noiembrie, 16:00

Filmul prezintă viaţa omului responsabil pentru ceasul Triumfal din Chișinău. În fiecare dimineaţă, el setează ora, iar viaţa își reia cursul.

Producător: Cănățui Feoctist, Hellen Dimitrov

INFO

Regia: Vladimir Lipartia
Anul: 2018
Durată: 5 min
Ţară: Republica Moldova

Secţiunea

Competiția principală