Cinema Sergiu Nicolaescu – Târgu Jiu

Str. Siretului, nr 8A, Târgu Jiu